Varen waar geen water is: reconstructie van een verdwenen wereld. Geschiedenis van de scheepvaart ten oosten van de IJssel van 1300 tot 1930

Het oude Tiendrecht

Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap

Textielhistorische bijdragen

Verschijnt jaarlijks. Aanwezig: Bijdragen 1993 – 2009

’n Stoom van Goor

Verschenen als artikel in de Geld.Ov. Crt. van 26 juli 1957