Nijmeijer, H.H., digitale publicatie, beperkt raadpleegbaar

Archief van het onderzoek door H.H. Nijmeijer inzake de verzetsactiviteiten van Jan van Elburg in Boekelo, Usselo en Twekkelo tijdens de 2e Wereldoorlog

Oprichting Dorpsraad

  • Verslagen vergaderingen ‘Studiecommissie Dorpsraad’
  • Verslag Oprichtingsvergadering vrijdag 1 april 1955
  • (Concept) Reglement van orde