Usseler Markeboek 1540 – 1860

Ongecorrigeerde versie

Een archeologisch-palynologisch onderzoek van een vindplaats van vuurstenen voorwerpen in het Usselerveen gem. Enschede

Overdruk uit “Geloof en Wetenschap”, Orgaan Chr. Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland Jrg. 53 nr. 6 1955

Oogst op de Usseler Es – t.g.v. 800 jaar Usselo

Oude boeren. Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Usselo demonstratie van rogge-oogst in vroeger tijden: van oogsten met handgereedschap, via oogsten met paardenkracht, naar oogsten met tractor + machine, en tenslotte oogsten met een combine.