Een archeologisch-palynologisch onderzoek van een vindplaats van vuurstenen voorwerpen in het Usselerveen gem. Enschede

Overdruk uit “Geloof en Wetenschap”, Orgaan Chr. Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland Jrg. 53 nr. 6 1955

De bakker van Usselo

Omschrijving Filmportret van Gerrit ter Horst. Interview door Pauline Nordbeck, camera Roel Bruinsma. Opgenomen in februari 2018

PKN Usselo – deel 1

Inhoud: Nederlandsch Hervormde Kerk te Usselo 1844 – 1934 Programma, tevens bewijs van toegang van de Kerstfeestviering der N. Her. zondagscholen van Usselo op 2e kerstdag, nam. 4 uur, in de kerk te Usselo (Ds. Rutgers was van 1921 tot 1932 verbonden aan de kerk van Usselo)