Twente in de Tweede Wereldoorlog

Voorin het boek is een memoblaadje aangebracht met vindplaatsen van informatie over Boekelo

De schuilplaats

2 ex.: 9e dr. – 2005

?e dr. – 2018. – met foto’s

Bijlage: Het Twents-Achterhoekse Anne Frank-verhaal: twee fragmenten uit ‘De Schuilplaats’. – 19 p.