De textielbaronnen: Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland


Boek details

Auteur Bastiaan Willink Uitgever Walburg Pers
Pagina’s 978-90-5730-684-6 ISBN Nummer 256