Medisch Kinderdagverblijf Tesinkweide

Verzameling krantenknipsels over de plannen voor vestiging van een medisch kinderdagverblijf in het Tesinkbos

Noodsanatorium Boekelo 1945-1952 deel 2, periode 1949 – 1953

Deel 2: periode 1949 t/m 1953 1949 Brief van 28 februari 1949 van een elektricien (handtekening onleesbaar) aan J. de Monchy over de slechte staat van het elektrisch net op “Teesink”. Brief van 28 februari 1949 van (handtekening onleesbaar) aan J. de Monchy met de suggestie over een op orde brengen van het elektrisch net via […]

Noodsanatorium Boekelo 1945-1952 deel1, periode 1945 – 1948

Deel 1: Ongedateerd en periode 1945 – 1948 De documenten zijn chronologisch gerangschikt Zonder vermelding van het jaar: Transparante plastic map met 13 foto’s (zwart-wit) van verplegend personeel, patiënten, en het exterieur van ‘Villa Teesinkweide’. Huisreglement Noodsanatorium Boekelo Transparante plastic map met handgeschreven documenten: Sinterklaasgedichten, notities over personeel en patiënten Transparante plastic map met: Catalogus […]

Groene Kruis, Vereniging het –

Financiële overzichten  (Uit de nalatenschap van H. Wassink) Op deze weegchaal is half Boekelo te licht / precies goed of / te zwaar bevonden. – 3 gefotocopiëerde foto’s van een baby-weegschaal al of niet met baby, vrouwen in verpleegsterskledij, en een vrouw in doktersjas (vrouw van dr. de Jong?) Drie verenigingen van Groene Kruis fuseren, Boekelo […]