Index binnenmap

De binnenmap ‘Groene Kruis, Vereniging het –‘ bevat de volgende documenten:

  • Financiële overzichten  (Uit de nalatenschap van H. Wassink)
  • Op deze weegchaal is half Boekelo te licht / precies goed of / te zwaar bevonden. – 3 gefotocopiëerde foto’s van een baby-weegschaal al of niet met baby, vrouwen in verpleegsterskledij, en een vrouw in doktersjas (vrouw van dr. de Jong?)
  • Drie verenigingen van Groene Kruis fuseren, Boekelo zegt nog: nee. – Vrije Volk,  2-11-1966

U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 4 | Instellingen van volksgezondheid en milieu
Binnenmap: Groene Kruis, Vereniging het –


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]