Index binnenmap

De binnenmap ‘Noodsanatorium Boekelo 1945-1952 deel1, periode 1945 – 1948‘ bevat de volgende documenten:

Deel 1: Ongedateerd en periode 1945 – 1948

De documenten zijn chronologisch gerangschikt

Zonder vermelding van het jaar:

 1. Transparante plastic map met 13 foto’s (zwart-wit) van verplegend personeel, patiënten, en het exterieur van ‘Villa Teesinkweide’.
 2. Huisreglement Noodsanatorium Boekelo
 3. Transparante plastic map met handgeschreven documenten: Sinterklaasgedichten, notities over personeel en patiënten
 4. Transparante plastic map met:
 • Catalogus (boekje) medische en laboratorium-apparaten
 • Getypte salarisspecificatie van personeel, 1 blz.
 • Diverse handgeschreven documenten
 1. Hongerwinter januari 1945: een verslag van de ontstaansgeschiedenis van het noodsanatorium

1945

 1. Notulenboek Noodsanatorium
 2. Stichtingsacte ‘Noodsanatorium Hengelo’ 22 januari 1945. 2 exemplaren
 3. Noodsanatorium Twenthe: Bestuur, Raad van Toezicht, Medici, Directrice, Administrateur.
 4. Agenda vergadering Bestuur en Raad van Toezicht 8 april (1945)
 5. Financieel overzicht ontvangsten, uitgaven, saldo 1945 en 1946
 6. Brief van Piet … aan Jan (de Monchy?) 7 juli 1945
 7. Brief van J.B. v/d Irkij(?) 20 augustus 1945
 8. Brief van A.L. Thierens aan J.J. de Monchy van 11 oktober 1945
 9. Brief van J.W. Heerkens(?) aan Jan (de Monchy?) van 23 oktober 1945
 10. Brief van A. Kerkdijk aan De Monchy van 6november 1945
 11. Noodsanatorium te Boekelo: kopie krantenknipsel 21 november 1945
 12. Brief van W. Meershoek aan (de Monchy?) van 11 december 1945
 13. Brief van K.L. de Ronde aan De Monchy van 26 december 1945
 14. Noodsanatorium Hengelo: balans per 31 december 1945

1946

 1. Brief van Jan Sterrenburg aan De Monchy van 3 januari 1946. Transcriptie. Originele brief verstuurd vanuit Leysin Zwitserland
 2. Brief – afzender en geadresseerde zie nr. 20 – van 9 januari 1946
 3. Rekening 11 maart 1946 van Garenfabriek Bieze, Stork % Co voor Sanatorium Boekelo voor gleverde (machine-)garens
 4. Verslag bestuursvergadering Noodsanatorium 2 juli 1946 (getypt op papier van het Rode Kruis)
 5. Verslag bestuursvergadering Noodsanatorium 10 juli 1946 (getypt op papier van het Rode Kruis)
 6. Verslag bestuursvergadering Noodsanatorium 17 september 1946 (getypt op papier van het Rode Kruis)
 7. Financieel overzicht Noodsanatorium per 7-10-‘46
 8. Noodsanatorium Hengel (O) Balans per 31 december 1946

 

1947

 1. Huurcontract dat de verhuur regelt van Villa “Het Teesink” door mevr. H.F.G. Van Heek – ter Kuile aan de “Stichting Noodsanatorium Hengelo” januari 1946, geregistreerd 17 januari 1947
 2. Brief van H.A. Berendsen aan B.J. ten Boom van 21 april 1947
 3. Brief van W.A. v.d. Scheer, secr., aan J. de Monchy, met de agenda voor de vergadering van (het bestuur van) het Noodsanatorium op 12 mei (1947)
 4. Notulen (van het bestuur) van het Noodsanatorium 12 mei 1947
 5. Brief van G.J. van Heek aan de heer van der Scheer van 21-5-47 betreffende Noodsanatorium B.
 6. Brief directeur Dienst Sociale Zaken Hengelo (O) aan J.J. de Monchy betreffende ontslag H.A. Berendsen bij het Noodsanatorium “Hengelo” te Boekelo
 7. Brief van G. Barnesconi (penningmeester Noodsanatorium Boekelo) aan Bestuur en Raad van Toezicht van 8 augustus 1947. Deze brief begeleidt de financiële stukken betreffende de eerste 2 boekjaren van het Noodsanatorium.
 8. Agenda vergadering Bestuur en Raad van Toezicht op 25 september 1947.
 9. Notulen vergadering Bestuur en Raad van Toezicht 25 september 1947. 2 ex., waarvan één doorslag.
 10. Brief van B.A. Bruggink aan het bestuur van het Noodsanatorium bevattende het verslag van de controle van de boeken van het Noodsanatorium over de jaren 1945 en 1946
 11. Agenda vergadering Bestuur en Raad van Toezicht 17 december 1947
 12. Vergadering Bestuur en Raad van Toezicht 17 december 1947: uittreksel uit notulen over naamswijziging Noodsanatorium.
 13. Notulen vergadering Bestuur en Raad van Toezicht 17 december 1947. – 3 p.
 14. Balans per 31 december 1947 en andere financiële stukken
 15. Naamswijziging “Noodsanatorium Hengelo: in “Noodsanatorium Twente” per notariële acte op 31 december 1947
 16. Huize Teesink een model-sanatorium. – Kopie artikel Hengelosch Daglad 31-12-1947

1948

 1. Geschatte balans per 31 maart 1948
 2. Notulen vergadering Bestuur en Raad van Toezicht op 8 april 1948. – 2 p.
 3. Brief van de Geneeskundig Inspecteur Volksgezondheid Overijssel, de hr. A. Pieron, aan de secr. van Noodsanatorium Teesink, de heer W.A. v.d. Scheer, waarin Pieron om en afschrift vraagt van een subsidieverzoek aan ministerie Sociale Zaken
 4. Moeilijk leesbare memo 5 juli ‘48
 5. Balans over het 1e halfjaar 1948 plus overzicht kostprijs per verpleegdag.
 6. Zorgwekkende stijging van het aantal t.b.c. gevallen. – Kopie van artikel in Hengelosch Dagblad van 17 juli 1948
 7. Brief van R. Van Kessel aan “geachte Mijnh!” van 30 augustus 1948
 8. Notulen vergadering Bestuur en Raad van Toezicht 15 september 1948 + agenda – 3 p.
 9. Salarissen per september 1948 . – kladje
 10. Brief van …? aan J. de Monchy over kosten buitenschilderwerk villa Teesink en bijgebouwen
 11. Brief van F. van Dijk aan “Geachte Heer” met de vraag om enige ‘klossen’(?)
 12. Brief dd. 17 november 1948 namens Noodsanatorium Twente van J.J. de Monchy aan firma Janssen & Co over levering ‘Frigidaire Koelkast’, met aangehecht offerte van firma Janssen & Co. En begeleidende brief.
 13. Balans per 31 december 1948 en andere financiële stukken

 


U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 4 | Instellingen van volksgezondheid en milieu
Binnenmap: Noodsanatorium Boekelo 1945-1952 deel1, periode 1945 – 1948


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]