Boekelo

Boekelo, gemeente Enschede schaal 1 : 2500. Blad No. 19.3. – Kaart van Boekelo, zwart-wit,  formaat 105 x 84 cm. Datering: ca. 1986

Hervormde kerk Boekelo

Inhoud:

 1. Brief 7 augustus 1964 van de Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente Usselo aan Aannemersbedrijf Fa. Stokkers, met de opdracht de onderbouw met grond-rioleringswerken aan te brengen voor een te bouwen noodkerk te Boekelo, met aanvullende overeenkomsten.
 2. Technische omschrijving voor het maken van een fundering, onderbouw en loodgieterswerkzaamheden, t.b.v. een houten noodkerk voor de N.H. Gemeente te Boekelo. – 5 p. – met inschrijvingsbiljet bevattende o.a. de aanneming en aannemingssom
 3. Kostenberekening, d.d. juni 1964
 4. Plan voor het bouwen van een noodkerk te Boekelo. – Schaal 1 : 100. – Almelo: Houtbouw v/d Vegte, 1963. – Blad groot formaat met bouwtekeningen

Algemeen

Inhoud:

 • Dorpskalender 1985 Usselo en Twekkelo. Met foto’s van historische gebouwen in Usselo en Twekkelo
 • Zoektocht naar het verleden. Het verhaal van de Halifax DK259WL-L (bommenwerper) die 29 sept 1943 door een Duits vliegtuig vlakbij Boekelo werd neergeschoten
 • Envelop met documentatie over de Halifax DK259WL-L (bommenwerper) die in 1943 bij Boekelo werd neergeschoten
 • Boekelo langzaam aan een geheel geworden. – Artikel Tubantia 28 juni 1975
 • Een verzameling van bijnamen in de jaren 1900 – 1970 van de bedrijven: Boekelose Stoomblekerij; Stoomweverij Nijverheid; Ramie Union. – 1983. – ca. 32 p. – Geschonken door J.B. v an Heek
 • Excursie naar de Persil-school Amsterdam. – Copie van foto op A3-formaat. – waarschijnlijk een personeelsuitstapje van Texoprint ergens in de jaren ’30 van de 20ste eeuw
 • Blad met 3 fotokopieën van foto’s van baby’s die in het voormalige Groene Kruis-gebouwtje werden gecontroleerd en gewogen. – Met bijschrift: ”Op deze weegschaal is half Boekelo gewogen en te licht / precies goed of / te zwaar bevonden”.
 • Boekelo’s Zakenleven: 14-daags verschijnend Verenigingsblad. – 15e nr. 20, 15 october 1949. – 4 p. -Uitg. van Vereen. Boekelo’s Zakenleven te Boekelo
 • zakenleven: Officieel Maandblad der Vereniging Boekeloo’s Zakenleven. – No. 34, 3e jaargang 12 september 1936. – No. 48. – 4e jaargang 6 november 1937 (Fotocopieën)
 • Boekelo’s Zakenleven: 14-daags verschijnend Verenigingsblad. – 15e jrg. nr. 20, 15 october 1949. – 4 p. -Uitg. van Vereen. Boekelo’s Zakenleven te Boekelo
 • Boekelo (toen en nu) / verzameld door Edith Howard. – Boekelo, 2003. – 57 p. 2 ex.
 • Inhoud van Boekelo (toen en nu):
 • Boekelo tot nu / Arie Kers
 • Een huwelijk en zijn gevolgen / F.A. Jacobs
 • Boekelo, waar het verleden in het heden voortleeft / W.F. Würsten
 • Woningbouw / Hans Bakker
 • Verenigingsleven Boekelo / J. Bakker
 • Het “Boekelo’s Volkslied / Tekst en muziek: Peter van der Meulen
 • Straatnamen in Boekelo

Lintelo, Joh. te

 • Enkele teksten over: de crisis van de 30-er jaren, een ongewenste zwangerschap en andere hilarische verhaaltjes
 • De Markveldse Molen en de boerderijen bezit van het klooster St. Maienhorst De Hunnepe te Deventer / Joh. te Lintelo. – Boekelo. – 9 p.
 • Van alles wat / Johan te Lintelo. – ca. 16 p.
 • Sheet met daarin:

 • – Mapje met twee oude ansichtkaarten van Boekelo e.o.
 • – Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Verbruikersvereniging “Enschede” u.a. te Enschede. – 30 p. – met bijl.
 • – Fotokopie van artikel uit GLTO Nieuws van 21 november 1997 van Fleur van Heek getiteld “Meer belangstelling voor eenmalige pacht door Minas”.
 • – Foto van schuur Menzo Keizer bebouwd in 1939 (2 ex., één in kleur, een in zwart-wit)
 • – Foto Bedrijven terrein Het Menzo
 • – Blad met 2 foto’s van omstreeks 1900 met beschrijvingen van boerderij ‘Het Geerdink’ en de familie Scholten die daar toen woonde.
 • – Fotokopie van artikel uit de Twentse courant van 9 maart 1982 over opening slachthuis in Haaksbergen
 • – Foto reisje zangkoor Marcellinus naar druipsteengrotten Duitsland 1979. – Joh. te Lintelo was voorzitter zangkoor
 • – Blad met foto en tekening van het voorhuis van de boerderij van Menzo Keizer. – Op achterkant beschrijving van interieur en exterieur
 • – Blad met foto en tekening van de achterkant van de boerderij van Menzo Keizer. – op de achterkant zelfde beschrijving
 • Foto met korte beschrijving van het in 1869 geopende Larinksticht