Index binnenmap

De binnenmap ‘Bolhuis, Jurjen T.‘ bevat de volgende documenten:

 • E-mail, onderwerp “Aantekeningen Boekelo”, van 25 juni 2014 van Jurrjen Tjabke Bolhuis aan Fleur ter Kuile-van Heek ter voorbereiding van ‘komende gesprek’; met groot aantal persoonlijke aantekeningen, waarvan een aantal privacy-gevoelig. Veel namen van personen, bedrijven, winkels enz. – 2015. –  7 p.   ( 2 ex.)
 • [Zonder titel] / Jurjen Tjabke Bolhuis. – 2 dl. in één band
  • Zeer persoonlijke notities. – 21 p. – Autobiografische schets van geboorte (1925) tot pensionering (ca. 1980)
  • Wat Bolhuis zich kon herinneren van Boekelo en zijn bewoners
   • Straat voor straat
   • De familie Bolhuis
   • Belevingen voor en in de oorlog
   • Bevrijding en daarna

U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 99 | Privacy-gevoelige documenten
Binnenmap: Bolhuis, Jurjen T.


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]