Heek, Jan van

Tekst van de toespraak die Jan van Heek uitsprak tg.v.  zijn 25-jarig huwelijk op de halte “Zoutindustrie” bij Hotel Bad Boekelo.

Duivengoor, Hendrik

Een dronken schoolmeester in Boekelo / J.J. de Boer. – 4 p. – Transcriptie van handgeschreven brief aan gemeentebestuur over wangedrag als gevolg van veelvuldige dronkenschap van de onderwijzer Duivengoor, met korte toelichting.

Bel, Carel

Dossier Carel Bel Sheet 1: Vóór 1940: Zakboekje van Bel, C, soldaat lichting 1923 Acte d.d. 27 juli 1933 Eigendomsbewijs voor den Heer Carel Bel, klompenmaker … enz. uitgegeven door notariskantoor J.W. ten Doesschate te Hengelo betreffende koop perceel bouwterrein Ontvangen van C. Bel te Boekelo de somma van een en tachtig gulden 65 cent […]

Pol, van de / Baltink

Dossier 2 – Van de Pol / Baltink. Bevat: A.  8 aaneengehechte documenten en een inhoudsopgave van A. en B.: Akte van Schenking                       26 – 05 – 1959 Akte van scheiding en deling       20 – 12 – 1965 Ruilovereenkomst          […]

Nijmeijer, H.H., digitale publicatie, beperkt raadpleegbaar

Archief van het onderzoek door H.H. Nijmeijer inzake de verzetsactiviteiten van Jan van Elburg in Boekelo, Usselo en Twekkelo tijdens de 2e Wereldoorlog