Bel, Carel

Dossier Carel Bel

Sheet 1: Vóór 1940:

–  Zakboekje van Bel, C, soldaat lichting 1923

–  Acte d.d. 27 juli 1933 Eigendomsbewijs voor den Heer Carel Bel, klompenmaker … enz. uitgegeven door                         notariskantoor J.W. ten Doesschate te Hengelo betreffende koop perceel bouwterrein

–  Ontvangen van C. Bel te Boekelo de somma van een en tachtig gulden 65 cent kosten koopacte 1 september 1933

–  Kennisgeving aan den Heer C. Bel van uitkomst opmeting perceel 18 oct. 1934

 

 Sheet 2. Van 1940 – 1950:

–  Tweede distributie stamkaart Carel Bel voor uitgereikte bonnen en bonkaarten

–  Luchtbescherming Enschede Aanstellings- en Legitiamtiebewijs (voor) Bel, C. 6 mei 1942

–  Persoonsbewijs (voor) Bel, Carel 14 mei 1942

–  Legitimatie Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (L.O.) (voor) Bel, Carel, geen jaartal

–  Foto, waarschijnlijk vergroting pasfoto zoals bevestigd aan bovengenoemde legitimatie

–  N.B.S. (Ned. Binnenl. Strijdkrachten) niet strijdend gedeelte: legitimatiekaart C. Bel 2 april 1945

–  Naamlijst voor aanvragen van extra rantsoenen wegens bijzondere arbeid voor werkgever C. Bel 5 october 1948

–  Bonnen voor tabak periode 13 februari 1949 -14 januari 1950 voor mannen geboren in 1931 of vroeger

–  Brief van1 juli 1946 van de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika an Mr. Karel Bel waarin dank voor          hulp aan mensen van de Amerikaanse Luchtmacht die tijdens W.O. 2 uit de lucht werden geschoten.

–  Brief van 7 jan. 2011 van het Nederl. Instituut voor Militaire Historie aan J.J. de Boer n.a.v. diens vraag over                  batons van verzetsman Carel Bel

–  Distinguished Flying Cross (Verenigd Koninkrijk)    Verzameling artikelen over Britse onderscheidingen,                        waarschijnlijk bijeengebracht door Jaap de Boer, ca. 15 p.

 

Sheet 3. Na 1950:

 • Beschrijving, behorende bij het verzoekschrift van C. Bel van 5 april 1951 waarbij vergunning wordt verzocht tot het oprichten van een klompenmakerij aan de Windmolenweg no. 51
 • 3 Diploma’s voor C. Bel te Boekelo uitgereikt bij gelegenheid van de 41ste en 48ste Brabantse Klompenbeurs te Sint Oedenrode in 1968 en 1975 (2 tweede prijzen en 1 eerste prijs)
 • Opzegging huur namens Carel Bel door deurwaarder W.L.H. van Bremen van perceel gron dat eigendom is van de familie Hulscher d.d. 23 nov? 1971
 • Oorkonde van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland uitgereikt aan C. Bel op 21 augustus 1976
 • Uitvouwblad met foto’s over de imkerij

 

Pol, van de / Baltink

Dossier 2 – Van de Pol / Baltink.

Bevat:

A.  8 aaneengehechte documenten en een inhoudsopgave van A. en B.:

 • Akte van Schenking                       26 – 05 – 1959
 • Akte van scheiding en deling       20 – 12 – 1965
 • Ruilovereenkomst                          05 – 03 – 1968
 • Verkoop grond                                16 – 01 – 1969
 • Akte van scheiding en deling       05 – 03 – 1969
 • 2 x akte van scheiding en deling 08 – 02 – 1979
 • Aangifte recht van schenking      06/24 – 03 – 1980

B.  2 separate documenten in ringbanden:

 • Herinneringen vanuit “Het Saalmerink” 1993 – Everdina Paskamp-van der Pol
 • Ontboezemingen – Everdina Paskamp-van der Pol, met inleiding en afsluiting door Ali Baltink-Lassche

C.  Een sheet met losse documenten:

 • Rapportenboekje van Everdina v.d. Pol geboren 24 mei 1910 leerling van School K der gemeente Lonneker
 • Klassefoto 1916-1917. Achterop de namen van meester Bisschop h.d.s. en alle kinderen, incl. die van Dinie v.d. Pol
 • 2 fotocopieën van klassefoto’s (slechte kwaliteit)
 • Een bonkaart voor voedingsmiddelen geldig vban 1 oct. – 25 nov.
 • Envelop met 2 foto’s

D.  Een sheet met kranten en stencils van vlak voor en tijdens het einde van de 2e wereldoorlog

 

Nijmeijer, H.H., digitale publicatie, beperkt raadpleegbaar

Archief van het onderzoek door H.H. Nijmeijer inzake de verzetsactiviteiten van Jan van Elburg in Boekelo, Usselo en Twekkelo tijdens de 2e Wereldoorlog

Wefers Bettink-Wolter , Els

Christen wordt je, Jood ben je. – Inslag 14 (juni 1994) p. 30-31. – Artikel over mevrouw Els Wefers Bettink-Wolter, geboren in 1929 in Amsterdam, moeder jodin, vader niet-joods, overleden in Boekelo in 2014

Weekhout-Wissink, Gerda

Tachtig / Gerda Weekhout-Wissink. – 35 p. – Levensverhaal van Gerda Weekhout-Wissink, kennelijk ter gelegenheid van haar 80ste levensjaar.

Rutgers, Ab

Beelden uit het familieverhaal en fotoalbum van Ab Rutgers en Jannie Beverdam / Erlend Peter Rutgers. – 3 p.

N.B. Kopie van deze tekst in binnenmap  Beverdam, Jannie

Nijmeijer, H. Joh.

Dit dossier Nijmeijer bevat 35 enveloppen met bouwtekeningen en bestekken uit de periode 1930 – 1965. De enveloppen zijn op nummervolgorde gerangschikt, grotendeels overeenkomend met alfabetische rangschikking op naam.

Rond 2012 geschonken aan de Historische Kring door zijn zoon Jan Nijmeijer.

 

Naar de beschrijvingen van de inhoud van de enveloppen, klik hier