Digitaal document

Dossier H.B. Bel

H.B. Bel  (de oudere broer van Ben Bel) heeft in 1998 het Centraal Archief Bijz. Rechtspleging te Den Haag bezocht om documenten in te zien en/of te verkrijgen over de familie Bel tijdens de periode 1940-1945. Dit dossier bevat de volgende documenten:

Brief van 23 maart 1998 van B.H. Bel aan het Centr. Archief Bijz. Rechtspleging t.a.v. de heer M. van Rijn met vraag om toezending fotokopieën van een aantal documenten.
Inhoudsopgave van het rapport (van het Centr. Archief Bijz. Rechtspleging), waarvan B.H. Bel overigens maar een deel mocht inzien, i.v.m. de privacy van nog levende betrokkenen en hun familieleden.
  1.  Klik hier voor raadplegen document
  2. Rapport 10 november 1943 van arrestatie 4 joden die waren ondergedoken bij Carel Bel. Klik hier voor raadplegen document
  3. Proces-verbaal van huiszoeking op 9 september 1943 bij Klaas Buring, waarbij jood Mozes Rabbie werd gearresteerd. Klik hier voor raadplegen document
  4. Een onvolledig verslag van het verhoor van na de oorlog  van Klaas Buring. Vervolgens volledig verslag van verhoor van na de oorlog op 28 augustus 1946 van politieman Jan van Limburg. – 7 p. – Voor raadplegen documenten klik hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier
  5. Joodse tweelingzusjes ontkomen aan de nazi’s. – Artikel in ’n Sliepsteen, ongedateerd. – Klik hier om artikel te raadplegen

https://www.historische-kring-boekelo.nl/wp-content/uploads/2020/02/12-Beckumerstraat-173.pdf