Een archeologisch-palynologisch onderzoek van een vindplaats van vuurstenen voorwerpen in het Usselerveen gem. Enschede


Overdruk uit “Geloof en Wetenschap”, Orgaan Chr. Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland Jrg. 53 nr. 6 1955

Boek details

Auteur C.C.W.J. Hijszeler Uitgever Kleiwegt
Pagina’s ISBN Nummer 123