Dossier H.B. Bel

H.B. Bel  (de oudere broer van Ben Bel) heeft in 1998 het Centraal Archief Bijz. Rechtspleging te Den Haag bezocht om documenten in te zien en/of te verkrijgen over de familie Bel tijdens de periode 1940-1945. Dit dossier bevat de volgende documenten: Brief van 23 maart 1998 van B.H. Bel aan het Centr. Archief Bijz. […]

De schuilplaats

2 ex.: 9e dr. – 2005 ?e dr. – 2018. – met foto’s Bijlage: Het Twents-Achterhoekse Anne Frank-verhaal: twee fragmenten uit ‘De Schuilplaats’. – 19 p.