Oprichting Dorpsraad

Verslagen vergaderingen ‘Studiecommissie Dorpsraad’ Verslag Oprichtingsvergadering vrijdag 1 april 1955 (Concept) Reglement van orde Uit de nalatenschap van H. Wassink

Groene Kruis, Vereniging het –

Financiële overzichten  (Uit de nalatenschap van H. Wassink) Op deze weegchaal is half Boekelo te licht / precies goed of / te zwaar bevonden. – 3 gefotocopiëerde foto’s van een baby-weegschaal al of niet met baby, vrouwen in verpleegsterskledij, en een vrouw in doktersjas (vrouw van dr. de Jong?) Drie verenigingen van Groene Kruis fuseren, Boekelo […]

Overig

Aanmeldingsformulier ‘club’ (misschien van dr. Koekfonds?) Clubprogramma (Dr. Koekfons?) Gehuwde en ongehuwde personen incl. woonlocatie, in 1954 opgegeven aan Actiecomité, wellicht om in aanmerking te komen voor woonruimte? (Uit de nalatenschap van H. Wassink)

Dr. Koekfonds

Documenten rond Dr. Koekfonds, 60er jaren: Agenda’s jaarvergaderingen met exploitatierekeningen Copie van brief van 19 jan. 1960 van Gemeentebestuur Enschede aan de subsidiecommissie gemeenschap Boekelo (p.a. de heer J.C . de Hullu) bevattende afwijzing aanvraag subsidie Brief van “’t Diekhuus” Middelharnas  aan ouders , jongens en meisjes over deelname aan clubs (Uit de nalatenschap van […]

Dorpshuis Hulscher

2 tekeningen Van voorgevel Dorpshuis ’t Hulscher Van achtergevel Zouttoren bij Dorpshuis ’t Hulscher Sheet 1 Statuten en Huishoudelijk reglement: Concept-versie 1. – 5 p.      Bekijk de digitale documenten hier Statuten en Huishoudelijk reglement: Concept-versie 2. – 5 p.      Bekijk de digitale documenten hier Brief van 6 October 1954 van D. […]