8.

RING

Deze ring is een goed bewaard exemplaar van de vele keramische exemplaren, die van 1888 tot 1955 werden gebruikt, om. voor het transporteren in strengvorm van te bleken of gebleekt doek bij de BSB.

Eén van de redenen voor de vestiging in Boekelo was de beschikbaarheid van water uit verschillende beken voor de diverse processen.

Na het zengen (afbranden van haartjes op doek met gas, brandgevaarlijk, in apart gebouw) werd ontsterkt (verwijderen van pap op ketting/inslag), afgekookt met loog in kierwagens in kierketels onder druk, gebleekt met bleekloog in houten kelders.

Dit gehele proces duurde ruim 4 dagen en werd in 1955 vervangen door een Amerikaans Becco-systeem met saturators en J-boxen, bleking met peroxyde, die de gehele arbeidsgang kon terugvoeren tot minder dan 3 uur !