Twente Genealogisch 2011

Kwartaalblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Twente. – 27ste jaargang 2011 nr. 3 en 4

Eenige bijdragen tot de geschiedenis van het Archidiaconaat en Aartspriesterschap Twenthe en Calendarium St. Plechelmi te Oldenzaal

Uit de nagelaten geschriften en mededeelingen van wijlen J. Geerdink, pastoor te Lutte