Eenige bijdragen tot de geschiedenis van het Archidiaconaat en Aartspriesterschap Twenthe en Calendarium St. Plechelmi te Oldenzaal


Uit de nagelaten geschriften en mededeelingen van wijlen J. Geerdink, pastoor te Lutte

Boek details

Auteur Uitgeg. door E. Geerdink Uitgever Uitgeverij Smit
Pagina’s 90-6289-506-9 ISBN Nummer 760