Eenige bijdragen tot de geschiedenis van het Archidiaconaat en Aartspriesterschap Twenthe en Calendarium St. Plechelmi te Oldenzaal


Uit de nagelaten geschriften en mededeelingen van wijlen J. Geerdink, pastoor te Lutte

Boek details

Plaatskenmerk 248.2 geer
Auteur Uitgeg. door E. Geerdink
Uitgever Uitgeverij Smit
Pagina’s 760
ISBN Nummer 90-6289-506-9