Eenige bijdragen tot de geschiedenis van het Archidiaconaat en Aartspriesterschap Twenthe en Calendarium St. Plechelmi te Oldenzaal

Uit de nagelaten geschriften en mededeelingen van wijlen J. Geerdink, pastoor te Lutte