Waterstaat in Overijssel

Uitgegeven ter gelegenheid van honderjaar provinciale waterstaat in Overijssel (1882-1982)