Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel

Het begrip oorkonde, Levering, Besate, Panding, Athmaling en Inleiding. – Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijskuniversiteit te Leiden .. op vrijdag 12 juli 1935

Oorkondenboek van Overijssel: Regesten 797 – 1350

Dl. I: Regesten 797 – 1250. – 170 p. Dl. II: Regesten 1250 – 1300. – 179 p. Dl. III: Regesten 1300 – 1325. – 179 p. Dl. IV: Regesten 1325 – 1334. – 161 p. Dl. V: Regesten 1334 – 1345. – 155 p. Dl. VI: Regesten 1345 – 135. – 161 p.