Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel


Het begrip oorkonde, Levering, Besate, Panding, Athmaling en Inleiding. – Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijskuniversiteit te Leiden .. op vrijdag 12 juli 1935

Boek details

Plaatskenmerk 391.4 kuil
Auteur Gijsbert Johan ter Kuile
Uitgever Rutgers
Pagina’s 198
ISBN Nummer