Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel


Het begrip oorkonde, Levering, Besate, Panding, Athmaling en Inleiding. – Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijskuniversiteit te Leiden .. op vrijdag 12 juli 1935

Boek details

Auteur Gijsbert Johan ter Kuile Uitgever Rutgers
Pagina’s ISBN Nummer 198