Het zout der aarde: samengesteld ter gelegenheid v an het vijftigjarig bestaan van de NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie te Hengelo

AKZO (KNZ)

AKZO (hierbij: KNZ Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie)

  • 80 jaar zout: de zoutwinning en zoutverwerking van 1918 – 1998
  • Zoutwinning in Twente
  • De Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie: zout uit de bodem van Twente; de geschiedenis van de KNZ 1918 – 1940 / R. Roordink. – 32 p.
  • De ontwikkelingen die geleid hebben tot de zoutindustrie in Boekelo / J.C.H. del Canho-Kauffmann. – Boekelo, 1979. – 65 p. – Bijgesloten:
    • Nederland als zoutproducent / Frank van der Most, Johan Schot en Ben Gales. – 22 p.
    • Een brief van Frank van der Most aan J.C.H. de Canho-Kauffmann met verzoek kritisch te kijken naar bovenstaande tekst over geschiedenis van zout in Nederland (nl. Nederland als zoutproducent) door de Stichting Historie der Techniek van de Universiteit Twente
    • Kader over open pannen en vacuuminstallaties. – 2 p.