De binnenmap ‘Zoutindustrie‘ bevat de volgende documenten:

Zoutindustrie

  • 80 jaar zout: de zoutwinning en zoutverwerking van 1918 – 1998    Vermist
  • Zoutwinning in Twente   Vermist
  • De Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie: zout uit de bodem van Twente; de geschiedenis van de KNZ 1918 – 1940 / R. Roordink. – 32 p.
  • De ontwikkelingen die geleid hebben tot de zoutindustrie in Boekelo / J.C.H. del Canho-Kauffmann. – Boekelo, 1979. – 65 p. – Bijgesloten:
    • Nederland als zoutproducent / Frank van der Most, Johan Schot en Ben Gales. – 22 p.
    • Een brief van Frank van der Most aan J.C.H. del Canho-Kauffmann met verzoek kritisch te kijken naar bovenstaande tekst over geschiedenis van zout in Nederland (nl. Nederland als zoutproducent) door de Stichting Historie der Techniek van de Universiteit Twente
    • Kader over open pannen en vacuuminstallaties. – 2 p.

U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 24 | Bedrijven
Binnenmap: Zoutindustrie


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar roelbruinsma@home.nl