Groene Kruis, Vereniging het –

Financiële overzichten  (Uit de nalatenschap van H. Wassink) Op deze weegchaal is half Boekelo te licht / precies goed of / te zwaar bevonden. – 3 gefotocopiëerde foto’s van een baby-weegschaal al of niet met baby, vrouwen in verpleegsterskledij, en een vrouw in doktersjas (vrouw van dr. de Jong?) Drie verenigingen van Groene Kruis fuseren, Boekelo […]