Honderden fietsers gaan de stad uit, en het boerenerf op

Usseler Es is in beeld voor zonnepark van 30 hectare