Nijmeijer, gebroeders: nr. 8

Inhoud:

3 Spaarbankboekjes van de Rijkspostspaarbank kantoor Rotterdam Maaskade op naam van:

 • Abraham van Thijn
 • Saartje van Thijn – Spetter
 • Henriëtta van Thijn

Los briefje in boekje nr. 20654 waaruit blijkt dat deze boekjes uit de nalatenschap van H. Nijmeijer afkomstig zijn.

Nijmeijer, gebroeders: nr. 4

Opmerking:

De documenten in deze binnenmap afkomstig van H.H. Nijmeijer zijn in 2017 na ordening en bewerking door een vrijwilliger teruggegeven aan de Historische Kring, in ontvangst genomen door Henny Rietman en Roel Bruinsma.

Inhoud:

 • Onderduik-adressen, omschrijving van

o Gezin dat de onderduikers opnam, incl. gezinssamenstelling

o de onderduikers

o het adres van gezin, de aard van de huisvesting onderduikers

o gang van zaken, lotgevallen

 • Correspondentie en verklaringen over het moedige gedrag van Hermann Nagenborg, geboren Duitser, tijdens de bezettingsjaren 1940 – 1945

Nijmeijer, gebroeders: nr. 3

Opmerking:

De documenten in deze binnenmap afkomstig van H.H. Nijmeijer zijn in 2017 na ordeningen bewerking door een vrijwilliger teruggegeven aan de Historische Kring, in ontvangst genomen door Henny Rietman en Roel Bruinsma.

Inhoud:

 • Boekje, knipsels betreffende de 2e Wereldoorlog
 • Wandelkaart Enschede e.o. uit 1889, facsimile uitgave

Nijmeijer, gebroeders: nr. 2

Opmerking:

De documenten in deze binnenmap afkomstig van H.H. Nijmeijer zijn in 2017 na ordening en bewerking door vrijwilliger teruggegeven aan de Historische Kring, in ontvangst genomen door Henny Rietman en Roel Bruinsma.

Inhoud:

 • Envelop met foto’s, artikelen uit kranten over Boekelo
 • Pakketje kranten, periodes:
 • 1940 – 1948
 • 1955 – 1960
 • 1969 – 1972

Nijmeijer, gebroeders: nr. 1

(naam wordt verschillend gespeld)

Binnenmap   Nijmeijer  gebroeders – nr. 1

Opmerking:

De documenten in deze binnenmap afkomstig van H.H. Nijmeijer(HHN) zijn gedeeltelijk geordend en van transcripties, aantekeningen enz. voorzien door een vrijwilliger. In deze toestand in 2017 overgedragen aan de Historische Kring, in ontvangst genomen door Henny Rietman en Roel Bruinsma.

Inhoud:

De lotgevallen van Jan van Elburg (JvE) in WO2 in de vorm van uiteenlopende   documenten

 • Een uitgave van de illegale krant ‘Trouw’ 3e dec/jan 1944.1945
 • JvE en de kerk
 • Distributiebonnen en stamkaarten
 • Correspondentie JvE met J.B. van Heek
 • Brieven uit gevangenschap van JvE (veelal met transcriptie)
 • Kaart gemeente Enschede met politieverordening die de bebouwde kommen van de gemeente roodomlijnd aangeeft.
 • Bedankbrief 3 jan 2008 afkomstig van Yad Vashem aan H.H. Nijmeijer voor een foto die deze kennelijk aan Yad Vashem heeft gestuurd
 • Brief 3 jan 2008 aan H.H. Nijmeijer over suggestie die deze kennelijk heeft gedaan om Frederik Jan van Elburg de Yad Vashem-onderscheiding te verlenen.
 • Correspondentie van HHN met de familie van JvE
 • Uitnodiging aan HHN tot bijwonen postume uitreiking Yad Vashem onderscheiding aan JvE
 • Brief over onderduiklocatie ‘Het Kippenhok’ en wie daar ondergedoken waren.