Index binnenmap

De binnenmap ‘Nijmeijer, gebroeders: nr. 1‘ bevat de volgende documenten:

(naam wordt verschillend gespeld)

Binnenmap   Nijmeijer  gebroeders – nr. 1

Opmerking:

De documenten in deze binnenmap afkomstig van H.H. Nijmeijer(HHN) zijn gedeeltelijk geordend en van transcripties, aantekeningen enz. voorzien door een vrijwilliger. In deze toestand in 2017 overgedragen aan de Historische Kring, in ontvangst genomen door Henny Rietman en Roel Bruinsma.

Inhoud:

De lotgevallen van Jan van Elburg (JvE) in WO2 in de vorm van uiteenlopende   documenten

 • Een uitgave van de illegale krant ‘Trouw’ 3e dec/jan 1944.1945
 • JvE en de kerk
 • Distributiebonnen en stamkaarten
 • Correspondentie JvE met J.B. van Heek
 • Brieven uit gevangenschap van JvE (veelal met transcriptie)
 • Kaart gemeente Enschede met politieverordening die de bebouwde kommen van de gemeente roodomlijnd aangeeft.
 • Bedankbrief 3 jan 2008 afkomstig van Yad Vashem aan H.H. Nijmeijer voor een foto die deze kennelijk aan Yad Vashem heeft gestuurd
 • Brief 3 jan 2008 aan H.H. Nijmeijer over suggestie die deze kennelijk heeft gedaan om Frederik Jan van Elburg de Yad Vashem-onderscheiding te verlenen.
 • Correspondentie van HHN met de familie van JvE
 • Uitnodiging aan HHN tot bijwonen postume uitreiking Yad Vashem onderscheiding aan JvE
 • Brief over onderduiklocatie ‘Het Kippenhok’ en wie daar ondergedoken waren.

U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 9 | Families en personen
Binnenmap: Nijmeijer, gebroeders: nr. 1


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]