Jaarboek Twente 2018

Vanaf p. 86 artikel: Kwetsbaar leven in een lastig landschap /Dick Schlüter

Overijssels Erfgoed

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek 2004

Een archeologisch-palynologisch onderzoek van een vindplaats van vuurstenen voorwerpen in het Usselerveen gem. Enschede

Overdruk uit “Geloof en Wetenschap”, Orgaan Chr. Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland Jrg. 53 nr. 6 1955