Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo

De Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo is eind 2003 opgericht, nadat uit een onderzoek bleek, dat er behoefte bestaat aan informatie over de geschiedenis van deze streek. Zowel over ver verleden tijden, maar vooral ook over de tijd die nog niet zover achter ons ligt.

De Stichting Historische kring  zet zich sinds haar oprichting in voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Zij doet dit door het verzamelen, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van informatie, vooral uit het verleden, maar ook uit het heden , over de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo. Uiteraard wordt er samengewerkt met de historische verenigingen om ons heen.

Daarnaast organiseert de Stichting jaarlijks een filmavond,  is aanwezig op de Pinkstermarkt, geeft nieuwsbrieven uit en publiceert over de geschiedenis van Boekelo Usselo en Twekkelo.

Historische Centrum te Boekelo

Elke  maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur is iedereen welkom  in het Historische Centrum te Boekelo, het voormalig portiershuisje van Texoprint aan het Bleekerijplein / Boekelosestraat.

Tevens is er elke vrijdag een inloopmorgen van 10.00 tot 12.00 uur voor iedereen die iets te melden heeft, vragen wil stellen, oude documenten heeft of gewoon uit belangstelling.

Bestuur

 • Jules Pieters — Voorzitter
 • Arend Stokkers — Penningmeester
 • Roel Bruinsma — Secretaris
 • Fleur ter Kuile
 • Hans Leusink

Naast het bestuur van Stichting Historische Kring zijn vele vrijwilligers bezig met het verzamelen en archiveren van krantenknipsels, foto’s,  (oude) ansichtkaarten etc.

Activiteiten

Waar houden we ons mee bezig?

 • U kunt ons bezoeken, zie openingstijden.
 • Wij verzamelen en ordenen historische informatie over Boekelo, Usselo en Twekkelo; en stellen die beschikbaar. Zo ontstaat toegankelijk bronnenmateriaal waaruit u als geïnteresseerde kunt putten.
 • Soms bewerken  wij het ruwe bronnenmateriaal tot leesbare teksten, verbeteren wij de kwaliteit van foto’s, bewerken wij oude films – al of niet in combinatie met nieuwe opnames – tot vertoonbare films, b.v. voor onze jaarlijkse filmavonden
 • Van tijd tot tijd brengen we publicaties uit.
 • Elk jaar organiseren we een filmavond, tijdens welke we enkele films met een historisch karakter vertonen
 • Wij presenteren ons elk jaar met een kraam op de Pinkstermarkt
 • Ad hoc activiteiten, b.v. Halifax-monument, markestenen

Geïnteresseerd?

Wellicht lijkt u het leuk om aan één van deze activiteiten mee te doen. Denk er eens over na, en neem contact met ons op. Klik daarvoor hier.