Index binnenmap

De binnenmap ‘Nut (Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen)‘ bevat de volgende documenten:

Dossier van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, departement Boekelo /samengest. door F.A. Jacobs. – Enschede: [S.n.], 1992. – ongepagineerd.

2 exemplaren:

 • Dossiermap
 • Ringband, inhoud identiek aan dossiermap, maar zonder delen 5-10

Inhoud:

 1. Inleiding
 2. Oprichting in 1926, samenstelling bestuur en activiteiten tussen 1927 en 1932. – 5 p.
 3. Uit de jaarverslagen van 1931 – 1949, doorgaans met opsomming van activiteiten. Bibliotheek, Toneelclub. Schaakclub
 4. Uit andere bron:
  1. Einde bibliotheek en toneelclub
  2. Archief van A. v.d. Meulen
 5. Winterprogramma februari 1926 tot 8 februari 1966. Overzicht + enkele programmaboekjes
 6. Bestuur in 1957
 7. Lidmaatschapskaarten (blanco)
 8. Ledenlijsten van 1951, 1955,  1956,  1957
 9. Statuten en Huishoudelijk Reglement
 10. Algemene en diverse informatie
  1. Wet der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 1932. – 23 p.
  2. Het Nut nu. – 3e dr. – 1956.  – 16 p. – informatieboekje
  3. Enkele kratenknipsels
  4. Uit de Departementen; hierin korte tekst over Dep. Boekelo

U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 50 | Algemeen
Binnenmap: Nut (Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen)


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]