Index binnenmap

De binnenmap ‘Dorp Boekelo‘ bevat de volgende documenten:

 • Boekelo, gemeente Enschede schaal 1 : 2500. Blad No. 19.3. – Kaart van Boekelo, zwart-wit,  formaat 105 x 84 cm. Datering: ca. 1986
 • Dossier De Grote Plooy
  • 6 bladen met diverse kaarten  van het fabrieksterrein van BSB/Texoprint en Boekelo Foliën over grondwaterstanden, leidingen en bronnen, pompstations, boorpunten
  • Overzichtstekening Complex Texoprint Revisie 6-1-’95 / H. Wispels. – Bladformaat 110 x 84 cm. – 2 ex.
  • Faxbericht van 1-12-1995 van J. van Otten van Texoprint aan Y. de Boer (van Boekelo Foliën?) over de  wateronttrekking uit diverse bronnen
  • Brief van 26 november 1996 van M.A.G. Lorent van Boekelo Foliën aan G.H. Hordijk van Texoprint betreffende grensoverschrijdende bodemvervuiling
  • Begeleidende brief van 10 juli 1998 van H.M. v.d. Heyden van de Bouw- en Milieudienst Gemeente Enschede bij het bestemmingsplan ‘De Grote Plooy’ (kennelijk betere versie van bijna dezelfde brief van 9 juli 1998
  • Toelichting behorende bij het bestemmingsplan De Grote Plooy. – Enschede: Gemeente Enschede, Bouw- en Milieudienst, 1998. – 36 p.
  • Voorschriften behorende bij het bestemmingsplan De Grote Plooy. – Enschede: Gemeente Enschede, Bouw- en Milieudienst, 1998. – 16, 20 p.
  • Bijlagen behorende bij het bestemmingsplan De Grote Plooy. – Enschede: Gemeente Enschede, Bouw- en Milieudienst, 1998. – ca. 130 p.
  • Brief van 16 november 1998 van L.A.V.G van der Stappen van Koninklijke Grolsch N.V. aan J.A. Zandbergen van Texoprint betreffende afspraak voor overleg over plannen voor bouw nieuwe brouwerij op De Plooy, grondwaterwinning van Texoprint, en synergiemogelijkheden voor water- en energievoorziening.
  • Nieuwsbrief nr. 1 Groote Plooy. – Enschede: Bouw- en Milieudienst Gemeente Enschede, 1999. – 4 p.
  • Kaart van het kadaster van het fabrieksterrein van Texoprint en Boekelo Foliën van 13 01 99
  • Kennisgeving van 21 januari 1999 van de Bouw- en Mileudienst Gemeente Enschede van Vergunningaanvragen en een Milieu Effect Rapportage door de Koninklijke Grolsch N.V. betreffende de vestiging van de bouw en in werking hebben van een bierbrouwerij op De Grote Plooy
  • Wet bodembescherming. Locatie Enschede – Boekelosestraat 300. Raambeschikking bodemsanering. Ontwerpbeschikking. Met begeleidende brief van 28 01 1999 van de Provincie Overijssel aan Texoprint B.V. betreffende sanering van bodemverontreiniging.  En met de tekst van een advertentie ter openbare kennisgeving van het ontwerpbesluit
  • Brief van 5 maart 1999 van Texoprint aan de Provincie Overijssel waarin bezwaarmaking tegen de Ontwerpbeschikking
  • Wet bodembescherming. Locatie Enschede-Boekelosestraat 300. Raambeschikking bodemsanering. Beschikking 7 april 1999 van de Provincie Overijssel aan Texoprint B.V. betreffende sanering van bodemverontreiniging. Met begeleidende brief van 31 03 1999.
  • Uitspraak Arrondissementsrechtbank Almelo in geschil tussen de Vereniging Boekelo Dorp met Karakter en het College van B&W van Enschede  (Afschrift verzonden 5 juli 2000). Met begeleidende aangetekende brief van 4 augustus 2000 aan Texoprint B.v.
  • Uitspraak Arrondissementsrechtbank Almelo in geschil tussen de Vereniging Boekelo Dorp met Karakter en het College van B&W van Enschede  (Afschrift verzonden 5 juli 2000). Bevat  een tekst onder punt 3 met de titel ‘Overwegingen’. Verder is de tekst nagenoeg gelijk aan die van de ‘Uitspraak’ hierboven vermeld. Met begeleidende aangetekende brief van 5 juli 2000 aan Texoprint B.V.
 • Verslag Bouwdienst Gemeente Enschede van inspraakavond 16-12-1991 over reconstructie gedeelte Beckumerstraat. – 2 p.
 • Verslag studiecommissie die promotie Boekelo op gebied van toerisme heeft onderzocht. – 20 september 1991

U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 121 | Gemeente Enschede
Binnenmap: Dorp Boekelo


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]