Index binnenmap

De binnenmap ‘Bel, Carel‘ bevat de volgende documenten:

Dossier Carel Bel

Sheet 1: Vóór 1940:

 • Zakboekje van Bel, C, soldaat lichting 1923
 • Acte d.d. 27 juli 1933 Eigendomsbewijs voor den Heer Carel Bel, klompenmaker … enz.
  uitgegeven door notariskantoor J.W. ten Doesschate te Hengelo betreffende koop perceel bouwterrein
 • Ontvangen van C. Bel te Boekelo de somma van een en tachtig gulden 65 cent kosten koopacte 1 september 1933
 • Kennisgeving aan den Heer C. Bel van uitkomst opmeting perceel 18 oct. 1934

 

 Sheet 2. Van 1940 – 1950:

 • Tweede distributie stamkaart Carel Bel voor uitgereikte bonnen en bonkaarten
 • Luchtbescherming Enschede Aanstellings- en Legitimatiebewijs (voor) Bel, C. 6 mei 1942
 • Persoonsbewijs (voor) Bel, Carel 14 mei 1942
 • Legitimatie Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (L.O.) (voor) Bel, Carel, geen jaartal
 • Foto, waarschijnlijk vergroting pasfoto zoals bevestigd aan bovengenoemde legitimatie
 • N.B.S. (Ned. Binnenl. Strijdkrachten) niet strijdend gedeelte: legitimatiekaart C. Bel 2 april 1945
 • Naamlijst voor aanvragen van extra rantsoenen wegens bijzondere arbeid voor werkgever C. Bel 5 october 1948
 • Bonnen voor tabak periode 13 februari 1949 -14 januari 1950 voor mannen geboren in 1931 of vroeger
 • Brief van1 juli 1946 van de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika an Mr. Karel Bel waarin dank voor hulp aan mensen van de Amerikaanse Luchtmacht die tijdens W.O. 2 uit de lucht werden geschoten.
 • Brief van 7 jan. 2011 van het Nederl. Instituut voor Militaire Historie aan J.J. de Boer n.a.v. diens vraag over batons van verzetsman Carel Bel
 • Distinguished Flying Cross (Verenigd Koninkrijk)    Verzameling artikelen over Britse onderscheidingen,  waarschijnlijk bijeengebracht door Jaap de Boer, ca. 15 p.

Sheet 3. Na 1950:

 • Beschrijving, behorende bij het verzoekschrift van C. Bel van 5 april 1951 waarbij vergunning wordt verzocht tot het oprichten van een klompenmakerij aan de Windmolenweg no. 51
 • 3 Diploma’s voor C. Bel te Boekelo uitgereikt bij gelegenheid van de 41ste en 48ste Brabantse Klompenbeurs te Sint Oedenrode in 1968 en 1975 (2 tweede prijzen en 1 eerste prijs)
 • Opzegging huur namens Carel Bel door deurwaarder W.L.H. van Bremen van perceel grond dat eigendom is van de familie Hulscher d.d. 23 nov? 1971
 • Oorkonde van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland uitgereikt aan C. Bel op 21 augustus 1976
 • Uitvouwblad met foto’s over de imkerij

 


U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 9 | Families en personen
Binnenmap: Bel, Carel


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]