Van ‘Bel, Carel‘ hebben we de volgende informatie:

Dossier Carel Bel

Sheet 1: Vóór 1940:

–  Zakboekje van Bel, C, soldaat lichting 1923

–  Acte d.d. 27 juli 1933 Eigendomsbewijs voor den Heer Carel Bel, klompenmaker … enz. uitgegeven door                         notariskantoor J.W. ten Doesschate te Hengelo betreffende koop perceel bouwterrein

–  Ontvangen van C. Bel te Boekelo de somma van een en tachtig gulden 65 cent kosten koopacte 1 september 1933

–  Kennisgeving aan den Heer C. Bel van uitkomst opmeting perceel 18 oct. 1934

 

 Sheet 2. Van 1940 – 1950:

–  Tweede distributie stamkaart Carel Bel voor uitgereikte bonnen en bonkaarten

–  Luchtbescherming Enschede Aanstellings- en Legitiamtiebewijs (voor) Bel, C. 6 mei 1942

–  Persoonsbewijs (voor) Bel, Carel 14 mei 1942

–  Legitimatie Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (L.O.) (voor) Bel, Carel, geen jaartal

–  Foto, waarschijnlijk vergroting pasfoto zoals bevestigd aan bovengenoemde legitimatie

–  N.B.S. (Ned. Binnenl. Strijdkrachten) niet strijdend gedeelte: legitimatiekaart C. Bel 2 april 1945

–  Naamlijst voor aanvragen van extra rantsoenen wegens bijzondere arbeid voor werkgever C. Bel 5 october 1948

–  Bonnen voor tabak periode 13 februari 1949 -14 januari 1950 voor mannen geboren in 1931 of vroeger

–  Brief van1 juli 1946 van de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika an Mr. Karel Bel waarin dank voor          hulp aan mensen van de Amerikaanse Luchtmacht die tijdens W.O. 2 uit de lucht werden geschoten.

–  Brief van 7 jan. 2011 van het Nederl. Instituut voor Militaire Historie aan J.J. de Boer n.a.v. diens vraag over                  batons van verzetsman Carel Bel

–  Distinguished Flying Cross (Verenigd Koninkrijk)    Verzameling artikelen over Britse onderscheidingen,                        waarschijnlijk bijeengebracht door Jaap de Boer, ca. 15 p.

 

Sheet 3. Na 1950:

  • Beschrijving, behorende bij het verzoekschrift van C. Bel van 5 april 1951 waarbij vergunning wordt verzocht tot het oprichten van een klompenmakerij aan de Windmolenweg no. 51
  • 3 Diploma’s voor C. Bel te Boekelo uitgereikt bij gelegenheid van de 41ste en 48ste Brabantse Klompenbeurs te Sint Oedenrode in 1968 en 1975 (2 tweede prijzen en 1 eerste prijs)
  • Opzegging huur namens Carel Bel door deurwaarder W.L.H. van Bremen van perceel gron dat eigendom is van de familie Hulscher d.d. 23 nov? 1971
  • Oorkonde van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland uitgereikt aan C. Bel op 21 augustus 1976
  • Uitvouwblad met foto’s over de imkerij

 


U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 9 | Families en personen
Binnenmap: Bel, Carel


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar roelbruinsma@home.nl