Landgoed De Keizer Boekelo: cultuurhistorische waardestelling / Mascha van Damme en Tom Temmink. – Zwolle: Het Oversticht, 2019. – 37 p.

Bijlage bij: Redengevende omschrijving Gemeentelijk monument Landgoed De Keizer Opdrachtgever: dr. R.J. Gaymans en mw. M.J. Gaymans-ten Bokkel Huinink  

Egbers of Teesink, Erve

Openbare verkoop van het erve Egbers of Teesink te Rutbeek, gemeente Lonneker, 31 oktober 1904. Aangekocht door Jan Bernard van Heek, fabrikant wonende te Enschede, welke op deze plaats het Huize Zonnebeek heeft laten bouwen / transcriptie door Johan te Lintelo. – Boekelo, 2006(?). – 5 p. – Met fotocopie van kadastrale kaart op A3-formaat […]

Strootman, Erve

Openbare verkoop van het Erve Strootman te Boekelo 4 juli 1910 / transcriptie van Johan te Lintelo. – [Boekelo], 2006. – 2 p. – Toegevoegd is een tekst over toebedeling Erve Strootman na overlijden Gerrit Jan van Heek aan Mevrouw Engelbertha A. van Heek, echtgenote van Jan Jordaan. Erve Strootman; aantal aan elkaar geniette pagina’s […]

Egbers Plaats of Roorman

De Egbers Plaats of Roorman / Johan te Lintelo. – Boekelo, 2006. – 1 p. – 2 ex., die iets van elkaar verschillen. Woor het Zonnebeek steet door ston vroger het Roorman / Johan te Lintelo. – Boekelo, 2006. – 1 p. – Tekst in het Twents (waarschijnlijk niet foutloos) Boerderij De Egbersplaats / Joh. […]

Algemene en diverse documentatie

Monumenten in Nederland. Overijssel (1998) / Jan ten Hove … [et al]. – 4 p. – Enkele pagina’s kennelijk geprint van een website met korte beschrijvingen van panden met monument-status in en rond Boekelo, Usselo, Twekkelo Boerderijen der Marke Twekkelo door de eeuwen heen / Auteur onbekend. – 15 p. – Korte beschrijvingen van 35 […]

Hanninkshof

Hanninkshof, vroeger en nu. – Een recente foto en een foto van langer geleden (misschien  jaren ’30), samen op A3-formaat

Nijhuis, Het

Het Nijhuis, Egberinksweg 90. – / auteur onbekend. – 1 p. Geschiedenis  en bewoners van ‘Het Nijhuis’, dat in 1823 waarschijnlijk door brand is verwoest. Op deze plaats staat nu boerderij Ruepert. Ca. 2000 verbouwd tot woonboerderij en bewoond door Fons (?) Haafkes