Hierbij: Johanneskerk.
Hervormde kapel Boekelo

Hervormde kerk Boekelo

Inhoud: Brief 7 augustus 1964 van de Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente Usselo aan Aannemersbedrijf Fa. Stokkers, met de opdracht de onderbouw met grond-rioleringswerken aan te brengen voor een te bouwen noodkerk te Boekelo, met aanvullende overeenkomsten. Technische omschrijving voor het maken van een fundering, onderbouw en loodgieterswerkzaamheden, t.b.v. een houten noodkerk voor de N.H. Gemeente […]

Hervormde kerk Usselo – 2

Inhoud: Kerkdiensten tgv overlijden 1974 – 1991 Kerkdiensten tgv overlijden 1993 – 2002 Kerkdiensten tgv overlijden 2003 – 2012 Kerkdienst vertrek ds. Bouwmeester Kerkdienst vertrek ds. van der Meer Kerkdienst afscheid Abr. Heringa 12 sept 1993 Kerkdienst jubileumdienst 150 jaar hervormde gemeente Usselo 8 dec 1994 Staatsschuldboekje betrekking hebbende op het postspaarbankboekje kantoor Enschede nr. […]

Hervormde kerk Usselo – 1

Inhoud: Nederlandsch Hervormde Kerk te Usselo 1844 – 1934 Programma, tevens bewijs van toegang van de Kerstfeestviering der N. Her. zondagscholen van Usselo op 2e kerstdag, nam. 4 uur, in de kerk te Usselo (Ds. Rutgers was van 1921 tot 1932 verbonden aan de kerk van Usselo)