Index binnenmap

De binnenmap ‘Hervormde kerk Boekelo‘ bevat de volgende documenten:

Inhoud:

  1. Brief 7 augustus 1964 van de Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente Usselo aan Aannemersbedrijf Fa. Stokkers, met de opdracht de onderbouw met grond-rioleringswerken aan te brengen voor een te bouwen noodkerk te Boekelo, met aanvullende overeenkomsten.
  2. Technische omschrijving voor het maken van een fundering, onderbouw en loodgieterswerkzaamheden, t.b.v. een houten noodkerk voor de N.H. Gemeente te Boekelo. – 5 p. – met inschrijvingsbiljet bevattende o.a. de aanneming en aannemingssom
  3. Kostenberekening, d.d. juni 1964
  4. Plan voor het bouwen van een noodkerk te Boekelo. – Schaal 1 : 100. – Almelo: Houtbouw v/d Vegte, 1963. – Blad groot formaat met bouwtekeningen

U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 72 | Protestantse kerk Usselo/Boekelo
Binnenmap: Hervormde kerk Boekelo


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]