14 | Buurtkring Usselo

Buurtkring Usselo

Brief  van februari 1994 van de Buurtkring Usselo aan College van B&W Enschede over Intergemeentelijk Structuurplan. Verontrusting over dreigende aantasting Usseler Es en De Helmer door geplande bebouwing op Usseler Es en Helmerhoek-West Correspondentie met Gemeente Enschede over kapvergunning Brief, ongedateerd, van H. Nagenborg, P.G Roosink en … Ribbink aan Buurtkring Usselo, waarin zij protesteren […]