Index binnenmap

De binnenmap ‘Buurtkring Usselo‘ bevat de volgende documenten:

  • Brief  van februari 1994 van de Buurtkring Usselo aan College van B&W Enschede over Intergemeentelijk Structuurplan. Verontrusting over dreigende aantasting Usseler Es en De Helmer door geplande bebouwing op Usseler Es en Helmerhoek-West
  • Correspondentie met Gemeente Enschede over kapvergunning
    • Brief, ongedateerd, van H. Nagenborg, P.G Roosink en … Ribbink aan Buurtkring Usselo, waarin zij protesteren tegen vergunning verleend door Gemeente Enschede voor de kap van 10 berken, 1 eik en1 lijsterbes aan de Lammerinkweg te Usselo
    • Brief van 6 juli 1994 van Gemeente Enschede met dezelfde strekking
    • Brief van 30 november 1994 van Gemeente Enschede aan Buurtkring Usselo over procedure behandeling bezwaarschrift Buurtkring tegen kapvergunning

U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 14 | Buurtkring Usselo
Binnenmap: Buurtkring Usselo


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]