6.  STATION

 

Deze foto uit ongeveer 1913 van het GOLS-station in Boekelo, daarvan bestonden er in de beste tijd 17 in totaal.

GOLS staat voor Geldersch-Overijselsche Lokaalspoorweg Maatschappij met o.m. opening van een lijn Enschede-Boekelo eind 1885. Oprichter was Jan Willink, fabrikant in Winterswijk.

De lijn Winterswijk-Enschede/Hengelo heeft gefunctionneerd tot 1935, het stuk Haaksbergen-Enschede nog tot 1972 en is in 1974 overgenomen door de M(useum)B(uurt)S(poorweg) met verantwoording voor de museale verbinding Haaksbergen-Boekelo.

De lijnen zijn een beetje voor personenvervoer gebruikt, maar vooral voor het transport van goederen als steenkool, zout, chemische producten en textiel, zo werd de BSB bevoorraad voor verdere bewerking uit de fabrieken van Rigtersbleek N.V. en N.V. van Heek en Co met weefgoed, op te slaan in Het Pakhuis.