Het oude Tiendrecht

Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap