Historische kerken in Overijssel

Uitgave in de srie jaarboeken Ov erijssel