Oorlog in Enschede 1940 – 1945

Dubbelboek met ‘Het geweten van een stad: Leendert Overduin in Enschede’. – Hiervan een afzonderlijke titelbeschrijving in deze catalogus Op p. 12 een artikel over de verzetsstrijder Johannes ter Horst

Gemeente Enschede

Enschede 1907. – [plattegrond van Enschede, zwart-wit, ca. 80 x 90 cm, gevouwen; geen gegevens over uitgever] Ontwerpplan herinrichting Enschede-Zuid / Landinrichtingscommissie Enschede-Zuid. – Zwolle:  Dienst Landelijk Gebied (DLG) in de Provincie Overijssel, 2000. – 50 p. Huuradviescommissie in het ressort Enschede inzake Teeesinklandenweg 255, Boekelo, Gem. Enschede. –  1 p.

Gids van Enschede en omgeving behorende bij de wandelkaart, uitgegeven vanwege de afgdeeling Enschede van het Ned. Ond. Genootschap

Facsimile heruitgaven ter gelegenheid van het 50ste sterfjaar van J.J. van Deinse

Fotoboek oud Enschede: verzameling van foto’s, tekeningen, reproductie’s enz. uit het verleden der stad, geplaatst in het Twentsch Dagblad Tubantia in de jaren 1953 – 1954

Enschede in kleur