Rekening van Gosen van Raesfelt, de jonge, Drost van Twente over de jaren 1567 – 1572, Deel I: Serie Rekeningen van de Drosten van Twente 1567 – 1610

Publicatie van de Vereniging Oudheidkamer ‘Twente’, No. 2