Nijmeijer, H.H., digitale publicatie, beperkt raadpleegbaar

Archief van het onderzoek door H.H. Nijmeijer inzake de verzetsactiviteiten van Jan van Elburg in Boekelo, Usselo en Twekkelo tijdens de 2e Wereldoorlog

Algemeen

Inhoud:

 • De eerste spoorlijn in Twente Almelo Salzbergen / Joh. Te Lintelo. – Boekelo
 • De auto in Enschede. De intrede van de auto in Enschede in 1900
 • 70 jaar vrijheid: herinneringen aan de bevrijding van de Achterhoek en Twente. – uitg. van de Twentsche Courant Tubantia.
 • Bombardement op Enschede 10 oktober 1943: berichten uit de kranten van 12 tot en met 18 oktober 1943 / Verzameld door J.J. de Boer. – 2005. – 36 p.

Nijmeijer, gebroeders: nr. 7

Opmerking:

De documenten in deze binnenmap zijn afkomstig van H.H. Nijmeijer, gedeeltelijk geordend en verwerkt.  Ze zijn na ordening en bewerking door een vrijwilliger in 2017 teruggegeven aan de Historische Kring, in ontvangst genomen door Henny Rietman en Roel Bruinsma.

Op deze map zit een etiketje met het opschrift “Verwerkt”. De wijze van verwerking, ordening begrijp ik niet helemaal (RB)

Inhoud:

Volgens een kaartje dat op de binnenmap is geplakt ‘copie-brieven Jan van Elburg / Jan Nijmeijer’.

Nijmeijer, gebroeders: nr. 5

Opmerking:

De documenten in deze binnenmap afkomstig van H.H. Nijmeijer zijn in 2017 na ordening en bewerking door een vrijwilliger teruggegeven aan de Historische Kring, in ontvangst genomen door Henny Rietman en Roel Bruinsma.

Inhoud:

 • Correspondentie met diverse instanties (Gedenkstätte Dachau, Buchenwald, Camp du Struthof (Elzas), de Ambassade van Israel, de Yad Vashem-organsiatie etc. in het kader van de bemoeienis van H.H. Nijmeijer om een postume Yad Vashem onderscheiding te bewerkstelligen voor Jan van Elburg

Nijmeijer, gebroeders: nr. 4

Opmerking:

De documenten in deze binnenmap afkomstig van H.H. Nijmeijer zijn in 2017 na ordening en bewerking door een vrijwilliger teruggegeven aan de Historische Kring, in ontvangst genomen door Henny Rietman en Roel Bruinsma.

Inhoud:

 • Onderduik-adressen, omschrijving van

o Gezin dat de onderduikers opnam, incl. gezinssamenstelling

o de onderduikers

o het adres van gezin, de aard van de huisvesting onderduikers

o gang van zaken, lotgevallen

 • Correspondentie en verklaringen over het moedige gedrag van Hermann Nagenborg, geboren Duitser, tijdens de bezettingsjaren 1940 – 1945

Nijmeijer, gebroeders: nr. 3

Opmerking:

De documenten in deze binnenmap afkomstig van H.H. Nijmeijer zijn in 2017 na ordeningen bewerking door een vrijwilliger teruggegeven aan de Historische Kring, in ontvangst genomen door Henny Rietman en Roel Bruinsma.

Inhoud:

 • Boekje, knipsels betreffende de 2e Wereldoorlog
 • Wandelkaart Enschede e.o. uit 1889, facsimile uitgave

Nijmeijer, gebroeders: nr. 1

(naam wordt verschillend gespeld)

Binnenmap   Nijmeijer  gebroeders – nr. 1

Opmerking:

De documenten in deze binnenmap afkomstig van H.H. Nijmeijer(HHN) zijn gedeeltelijk geordend en van transcripties, aantekeningen enz. voorzien door een vrijwilliger. In deze toestand in 2017 overgedragen aan de Historische Kring, in ontvangst genomen door Henny Rietman en Roel Bruinsma.

Inhoud:

De lotgevallen van Jan van Elburg (JvE) in WO2 in de vorm van uiteenlopende   documenten

 • Een uitgave van de illegale krant ‘Trouw’ 3e dec/jan 1944.1945
 • JvE en de kerk
 • Distributiebonnen en stamkaarten
 • Correspondentie JvE met J.B. van Heek
 • Brieven uit gevangenschap van JvE (veelal met transcriptie)
 • Kaart gemeente Enschede met politieverordening die de bebouwde kommen van de gemeente roodomlijnd aangeeft.
 • Bedankbrief 3 jan 2008 afkomstig van Yad Vashem aan H.H. Nijmeijer voor een foto die deze kennelijk aan Yad Vashem heeft gestuurd
 • Brief 3 jan 2008 aan H.H. Nijmeijer over suggestie die deze kennelijk heeft gedaan om Frederik Jan van Elburg de Yad Vashem-onderscheiding te verlenen.
 • Correspondentie van HHN met de familie van JvE
 • Uitnodiging aan HHN tot bijwonen postume uitreiking Yad Vashem onderscheiding aan JvE
 • Brief over onderduiklocatie ‘Het Kippenhok’ en wie daar ondergedoken waren.

Nagenborg, H.H.

Inhoud:

Reichsdeutscher H. H. (Hermann) Nagenborg, Nederlander in hart en nieren. – Over de onberispelijke houding van Hermann Nagenborg – Duitser van geboorte, woonachtig in Nederland – tijdens de 2e wereldoorlog.