Index binnenmap

De binnenmap ‘Nijmeijer, H. Joh.‘ bevat de volgende documenten:

Dit dossier Nijmeijer bevat 35 enveloppen met bouwtekeningen en bestekken uit de periode 1930 – 1965. De enveloppen zijn op nummervolgorde gerangschikt, grotendeels overeenkomend met alfabetische rangschikking op naam.

Rond 2012 geschonken aan de Historische Kring door zijn zoon Jan Nijmeijer.

 • Envelop 1
  • Plan v.e. Verbouwing v.h. Café Ter Borg Te Boekelo. – Blauwdruk 1935
 • Envelop 2
  • Plan tot het bouwen van een dienstwoning aan de Teesinklandenweg voor Mevr. W.A. Buursink te Usselo (Gem. Enschede). – Bestektekening. – Jaar onbekend.
 • Envelop 3
  • Plan tot het bouwen van een schuur voor den Heer B.J. ten Cate te Usselo. –  Enschede, 21 februari 1951
 • Envelop 4
  • Bouwaanvraag d.d. 15 juni 1940 van J. Egberink aan B & W Gemeente   Enschede voor een Landbouwschuur aan de Egberinksweg 161
  • Brief Bouw- en Woningtoezicht Enschede 21 juni 1940   aan den Heer J. H. Nijmeijer (gemachtigde van J. Egberink)  Kwinkelerweg 175 betreffende tekortkomingen in de bouwaanvraag
  • Uittreksel uit de Verordening op de straatnamen en huisnummering voor de gemeente Enschede
  • Brief namens burgemeester en wethouders van Enschede waarin de aandacht gevestigd wordt op enkele artikelen van de Bouwverordening.
  • Besluit van de gemeente 9 augustus 1940 tot verlening vergunning voor bouw van schuur
  • Lijst van erkende installateurs
  • Formulier ter invulling en terugzending aan B & W van Enschede wanneer bouw is voltooid
  • Plan v.d. bouw v.e. landbouwschuur v.d. Heer J. Egberink Schaal 1 : 100. –  Blauwdruk
 • Envelop 5
  • Plan van een Woonhuis voor den heer J. Floors te Boekelo. – Bouwtekening Schaal 1 a 100
  • Bouwtekening ‘Gewijzigde Voorgevel’. – 2 jan 1936
  • Bestek en Voorwaarden. – Schrift, handgeschreven teksten
 • Envelop 6  
  • Plan van het vernieuwen en het herstellen van een bestaande boerderij v.d. Heer G.J. Grijzen te Boekelo gem. Enschede. – Schaal 1 a 100. – Behoort bij het besluit van B & W van Enschede van 11 juli 1950. Bouwtekening.
 • Envelop 7
  • Plan tot het verbouwen en uitbreiden van een bestaande boerderij op het Landgoed ‘De Weele’ bij Boekelo v.r.v. Mevr. de wed. van Heek te Boekelo. –  Schaal 1 : 100. – Getekend / gewijzigd door J. H. Schurink op 25-2-‘46
 • Envelop 8
  • Plan v.d. bouw v.e. schuurtje v.d. heer Heuzinkveld te Usselo. – Bouwtekening blauwdruk. – Volgens aantekening op envelop in het jaar 1939
 • Envelop 9
  • Plan v.h. verbouwen v.d. rechterwoning  v.e. blok van twee woonhuizen v.d. Heer H. Kamp te Boekelo. – Bouwtekening, blauwdruk. – Schaal 1 : 100. – september 1938
 • Envelop 10
  • Plan v.d. bouw v.e. boerdery v.d. Heer G. J.Lansink te Boekelo op een Perceel sectie 1  No. 1149 gem. Enschede. – Bouwtekening, blauwdruk. -1937
 • Envelop 11
  • Plan v.d. bouw v.e. blok van twee woonhuizen met schuur v.d. heer J. Lefers te Usselo. – Schaal 1 : 100. – Bouwtekening, blauwdruk. – 2 ex., waarvan één deel zeer onvolledig
  • Plan v.d. bouw van twee schuurtjes v.d. Heer H.J. Lefers te Usselo. – Schaal 1 : 100. – Bouwtekening, blauwdruk. – Bouwtekeningen van juni 1936
 • Envelop 12
  • Plan tot het bouwen van een veldschuur voor de Hr. B. Leppink te Enschede aan de Zonnebeekweg 50. – get. H.H. Kuipers. – sep. 61. – Twee bladen
 • Envelop 13
  • Plan v.d. bouw v.e. Blok van Twee Woonhuizen v.d. Heer J.H. Mensink te Twekkelo. – Boekelo, maart 1936, J.H. Nijmeijer. – Bouwtekening A3-formaat, Blauwdruk
  • Plan v.d. bouw v.e. Blok van Twee Woonhuizen v.d. Heer J.H. Mensink te Twekkelo. – Boekelo, maart 1936, J.H. Nijmeijer. – Bouwtekening A3-formaat, Blauwdruk (kleine v erschillen met bouwtekening hierboven)
  • J.H. Mensink te Twekkelo. – Doorsnede-C-D- . – Bouwtekening A3-formaat, Blauwdruk
 • Envelop 14
  • Ontwerp boerderij voor de heer G. Meyer te ‘Rutbeek’ gemeente Enschede a.d. Leppepaalweg. – get. H.H. Kuipers
  • Inschrijvingsbiljet voor aanneming van de bouw van een boerderij aan de Leppepaalweg te Enschede voor de Heer G. Meyer. – 23-1-’68. – 3 ex.
 • Envelop 15
  • Bestek voor het bouwen van 2 woonhuizen voor den Heer A ter Mors te Usselo. – Lonneker, 15 september 1933. – 6 p.
 • Envelop 16
  • Bestek en Voorwaardenvoorden bouw v an een Woonhuis met Schuur, voor den Heer H. Nijhuis, te Boekelo, op een perceel Sectie I. No. 843 der Gem. Enschede. – Boekelo, februari 1939. – 16, 3 p.
 • Envelop 17
  • Bestek en Voorwaarden van G.J. Nijhuis, Teesinklandenweg 117 Boekelo. – Schrift, handgeschreven, 35 p.
 • Envelop 18
  • 4 schriften, met potlood beschreven. Op eerste p. van schrift met paarse kaft staat de naam H.F. ter Mors, Buurscheweg. Mogelijk dat deze schriften de kladversie bevatten van het bestek voor een gebouw voor deze ter Mors.
  • Bief van 5 mei 1967 van de Oostnederlandse Vereniging Aanbestedings-regeling aan Aann. Bedr. H.J. Nijmeyer inz. Woonhuis aan de Kwinkelerweg iov F. te Brugge te Usselo.
  • 4 losse pagina’s betreffende reparaties enz. van Zonnebeek voor de Stichting Edwina van Heek
  • Technische omschrijving voor het maken van een douche … etc. voor de heer H. F. Nijhuis Weleweg 151. – 9-II-67
  • Dagafschrift van de Twentsche Bank voor den Heer H.J. Nijmeijer met saldo-opgaven en rentebijschrijving. – 30 juni 1936
 • Envelop 19
  • Arbeidsregister als bedoeld in artikel 68 der arbeidswet 1919 voor de bouwwerken van Nijmeijer en Tmmer te Boekelo. – 4 p.
 • Envelop 20
  • Bestek & Voorwaarden voor den Bouw van een Woonhuis voor den Heer H. Olink, op een perceel Sectie No. 4353 der voormalige gemeente Lonneker, te Usselo, aan de Boekelosche straatweg. – Boekelo, december 1940. – 11, 3 p. – Bijlage, 1 p.
 • Envelop 21
  • Plan v.d. Bouw v.e. Woonhuis v.d. Heer B Pasman. – Bouwtekening, A3-formaat, blauwdruk. – Niet compleet
 • Envelop 22
  • Bestek & Voorwaarden voor den Bouw van een Blok van Twee Woonhuizen met Dubbele Schuur voor den Heer H.K. Redder, te Boekelo, op een perceel Sectie I. No. 247 der voorm. gem. Lonneker, aan de Badweg te Boekelo. – 13, 3 p. – Boekelo, juni 1937
  • Plan v.d. Bouw v.e. Blok v. Twee Woonhuizen met Schuur  v.d.Heer K. Redder te Boekelo. – Bouwtekening op A2-formaat. – Blauwdruk
 • Envelop 23
  • Plan v.h. Uitbreiden van een Bestaande Landbouwschuur voor den Heer H. Scheggetman te Rutbeek Gem. Enschede op een perceel sectie I No. 1838 v.m. Gem. Lonneker. – Bouwtekening op A3-formaat. – Blad in zeer slechte staat
 • Envelop 24
  • Plan v.h. Vergroten v.e. Bestaande Boerderij v.d. Heer Sogtoen op een perceel Sectie I No. 1236 der v.m. Gemeente Lonneker, Nieuwe Beekweg 199 Gem. Enschede. – Boekelo, maart 1953
 • Envelop 25
  • Bestek & Voorwaarden voor den bouw van een Woonhuis met Schuurtje voor den Heer G.J. Tragter te Boekelo, op een perceel Sectie L. No. 1180, der voormalige Gem. Enschede, naby de Zoutindustrie te Hengelo (O.). – 11, 3 p. – Boekelo, juni 1937
  • Bouwaanvraag van G.J. Tragter aan Heren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Enschede. – Enschede, 13 april 1937
  • Bijlage bij Bouwaanvraag, handgeschreven
  • Kadastrale kaart Sectie L, Mensink Hoek met het perceel waarop het gewenste woonhuis is gesitueerd
  • Beschikking Gemeente Enschede met voorwaarden, bepalingen enz. – 3 p.
 • Envelop 26
  • Bestektekening Varkensschuur v/d Heer J.Weldink te Boekelo / J. Leewis, architect Boekelo. – 2-2-’62. – A2 formaat.- Blad in zeer slechte staat
 • Envelop 27
  • Ontwerp van een Woonhuis voor den Heer H.E. Weisink op het perceel Sectie K. No. 1284  te Boekelo (O.). – Bouwtekening op A2-formaat. – Blauwdruk, 2 ex. – Één ex. in zeer slechte staat. – niet van datum voorzien, waarschijnlijk 30er jaren
  • Bestek van het Woonhuis van de Heer H.E. Weisink te Boekelo
 • Envelop 28
  • Plan v.h. Vernieuwen en Uitbreiden v.e. Bestaande Boerderij v.d. Heer A.J. Wevers. – Bouwtekening op A2-formaat. – Blauwdruk. -December 1940
  • Bestek & Voorwaarden van het vergroten en veranderen van een bestaande boerdery van den Heer A.J. Wevers te Boekelo op een perceel Sectie K. No. 52 der voorm. Gem. Lonneker. – 5, 3 p. – Boekelo, maart 1940
 • Envelop 29
  • Ontwerp tot verbouwing van het woongedeelte van een boerderij Lefertweg 55 Rutbeek Enschede. – Bouwtekening op A2-formaat. – 15-1-’53
 • Envelop 30
  • Plan tot het verbouwen van een bestaande boerderij op het landgoed De Weele bij Boekelo voor rekening van mevr. de wed. van Heek te Boekelo / Architectenbureau J. Jans te Almelo. – Bestektekening. – Ongedateerd
 • Envelop 31
  • Bestektekening op A2-formaat van de Manege v.d. Lonneker rijvereniging en omstreken / Te Pas, Enschede. – 19-8-’63
  • Manege te Boekelo, binnenkozijn + Details / Timmerfabriek Te Pas. – Tekening op A2-formaat
  • Bar – scheidingswandje – dansvloer – bloembakken Manege Boekelo. – Tekening op A2-formaat
  • Bouwtekening Manege. – tekening op afwijkend formaat. – zonder datumopgave en maker tekening
 • Envelop 32
  • Plan voor verbouwing van een stationsgedeelte tot woonruimte. – N.V. Boekelosche Stoombleekerij. – Boekelo, 3 mei 1948. – Bouwtekening, afwijkend formaat. – 2 ex.
 • Envelop 33
  • Uitbreiding Varkensschuur (aan de Leunenbergweg, nu Wesselerbrink). – Bouwtekening op A3-formaat. – Aanvrager onleesbaar.  – Geen jaartal.
 • Envelop 34
  • Werktekening verbouwing van de boerderij ‘Menzo’a.d. Bellershoekweg te Boekelo gem. Enschede / get. H.H. Kuipers. – Bouwtekening op A3-formaat. – 2 versies: een voorlopige werktekening d.d. 29-12-’61 (1 ex.) en een (definitieve) werktekening d.d. 27-1-’62 (2 ex.)
  • Werktekening bestaande boerderij ‘Menzo’ a.d. Bellershoekweg te Boekelo gem. Enschede van de heer G.J. Wesseler / get. H.H. Kuipers. – Tekening op ongeveer A3-formaat. –  2 versies: Voorlopige versie, met vermelding eigenaar mevr. S.A.E.Jünge. – d.d. 29-12-’61 (1 ex.). – (Definitieve) versie. – d.d. 27-1-’62 (2 ex.)
  • Bestek met voorwaarden t.b.v. het verbouwen van een boerderij voor de Hr G.J. Wesseler / Bouwkundige H.H. Kuipers. – 8,2 p. – d.d. 2-8-’62
 • Envelop 35
  • Zuivelfabriek Boekelo. – Architectenbureau Feenstra, Arnhem. – 7/’50. – Bouwtekening A2-formaat
  • Verbouwing en uitbreiding Coöp. Zuivelfabriek te Boekelo. – Architectenbureau Feenstra, Arnhem. – Bouwtekening A2-formaat
  • Bouwaanvraag verbouw en uitbreiding van de Coöp. Zuivelfabriek te Boekelo. – Architectenbureau Feenstra, Arnhem. – 15-4-’50. – Bouwtekening A2-formaat
  • Stalen ramen blad. – Architectenbureau Feenstra, Arnhem. – 25/9/’50. – Bouwtekening A2-formaat
 • Envelop 36
  • Bestek en voorwaarden waarnaar door lastgever in café Hannink te Usselo al worden aanbesteed: Het bouwen van een woon- winkelhuis met schuur aan de Boekeloscheweg te Usselo. – 12 p. – Geen opdrachtgever, geen samensteller van het bestek en geen jaartal vermeld. – Onzeker of document compleet is.

 


U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 9 | Families en personen
Binnenmap: Nijmeijer, H. Joh.


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]