Index binnenmap

De binnenmap ‘Lintelo, Joh. te‘ bevat de volgende documenten:

 • Enkele teksten over: de crisis van de 30-er jaren, een ongewenste zwangerschap en andere hilarische verhaaltjes
 • De Markveldse Molen en de boerderijen bezit van het klooster St. Maienhorst De Hunnepe te Deventer / Joh. te Lintelo. – Boekelo. – 9 p.
 • Van alles wat / Johan te Lintelo. – ca. 16 p.
 • Ode aan Joke Reineman, die goed gezorgd heeft voor vrouw van Johan te Lintelo tijdens haar ziekte en overlijden
 • Sheet met daarin:

  • Mapje met twee oude ansichtkaarten van Boekelo e.o.
  • Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Verbruikersvereniging “Enschede” u.a. te Enschede. – 30 p. – met bijl.
  • Fotokopie van artikel uit GLTO Nieuws van 21 november 1997 van Fleur van Heek getiteld “Meer belangstelling voor eenmalige pacht door Minas”.
  • Foto van schuur Menzo Keizer bebouwd in 1939 (2 ex., één in kleur, een in zwart-wit)
  • Foto Bedrijven terrein Het Menzo
  • Blad met 2 foto’s van omstreeks 1900 met beschrijvingen van boerderij ‘Het Geerdink’ en de familie Scholten die daar toen woonde.
  • Fotokopie van artikel uit de Twentse courant van 9 maart 1982 over opening slachthuis in Haaksbergen
  • Foto reisje zangkoor Marcellinus naar druipsteengrotten Duitsland 1979. – Joh. te Lintelo was voorzitter zangkoor
  • Blad met foto en tekening van het voorhuis van de boerderij van Menzo Keizer. – Op achterkant beschrijving van interieur en exterieur
  • Blad met foto en tekening van de achterkant van de boerderij van Menzo Keizer. – op de achterkant zelfde beschrijving
  • Foto met korte beschrijving van het in 1869 geopende Larinksticht
  • In het Twents geschreven tekst over het Roormanshoes op het terrein van het huidige Zonnebeek. Afgebroken in 1906.  De grootvader van Johan te Lintelo, Hendrik Roorman heeft de bruikbare onderdelen meegenomen naar ‘Op ’n Kiel’ in de buurt van Boekelo. Daar heeft hij niet alleen in 1907 een nieuwe boerderij gebouwd, maar ook de (verwaarloosde)grond die erbij hoorde behoorlijk in cultuur gebracht.

 


U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 9 | Families en personen
Binnenmap: Lintelo, Joh. te


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]