De binnenmap ‘Lintelo, Joh. te‘ bevat de volgende documenten:

 • Enkele teksten over: de crisis van de 30-er jaren, een ongewenste zwangerschap en andere hilarische verhaaltjes
 • De Markveldse Molen en de boerderijen bezit van het klooster St. Maienhorst De Hunnepe te Deventer / Joh. te Lintelo. – Boekelo. – 9 p.
 • Van alles wat / Johan te Lintelo. – ca. 16 p.
 • Sheet met daarin:

 • – Mapje met twee oude ansichtkaarten van Boekelo e.o.
 • – Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Verbruikersvereniging “Enschede” u.a. te Enschede. – 30 p. – met bijl.
 • – Fotokopie van artikel uit GLTO Nieuws van 21 november 1997 van Fleur van Heek getiteld “Meer belangstelling voor eenmalige pacht door Minas”.
 • – Foto van schuur Menzo Keizer bebouwd in 1939 (2 ex., één in kleur, een in zwart-wit)
 • – Foto Bedrijven terrein Het Menzo
 • – Blad met 2 foto’s van omstreeks 1900 met beschrijvingen van boerderij ‘Het Geerdink’ en de familie Scholten die daar toen woonde.
 • – Fotokopie van artikel uit de Twentse courant van 9 maart 1982 over opening slachthuis in Haaksbergen
 • – Foto reisje zangkoor Marcellinus naar druipsteengrotten Duitsland 1979. – Joh. te Lintelo was voorzitter zangkoor
 • – Blad met foto en tekening van het voorhuis van de boerderij van Menzo Keizer. – Op achterkant beschrijving van interieur en exterieur
 • – Blad met foto en tekening van de achterkant van de boerderij van Menzo Keizer. – op de achterkant zelfde beschrijving
 • Foto met korte beschrijving van het in 1869 geopende Larinksticht

 


U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 9 | Families en personen
Binnenmap: Lintelo, Joh. te


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar roelbruinsma@home.nl