Wetboek van strafrecht zoals het bij verschillende wetten is aangevuld en gewijzigd


Boek details

Plaatskenmerk 392.2 lose
Auteur uitgegeven ondedr toezicht van P.A.J. Losecaat Vermeer
Uitgever Tjeenk Willink
Pagina’s 390
ISBN Nummer