Wetboek van strafrecht zoals het bij verschillende wetten is aangevuld en gewijzigd


Boek details

Auteur uitgegeven ondedr toezicht van P.A.J. Losecaat Vermeer Uitgever Tjeenk Willink
Pagina’s ISBN Nummer 390