Mensch en land in de Middeleeuwen: bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland


2 delen. Deel I: Mensch en gemeenschap. – 316 p.

Deel II: Mensch en omgeving. – 312 p.

Boek details

Auteur R.H. Slicher van Bath Uitgever Gysbers & Van Loon
Pagina’s ISBN Nummer