Kort begrip van het Oud-Vaderlands Burgerlijk Recht


Boek details

Auteur A.S de Blécourt; bew. door H.F.W.D. Fischer Uitgever Wolters
Pagina’s ISBN Nummer 415