50 jaar Marcellinus Parochie: Marcellinus Strooier, jaargang 4, No. 4, juni 1980


Speciale uitgave van de Marcellinus Strooier tgv het 50-jarig bestaan van de Marcellinus Parochie in juni 1980

Boek details

Plaatskenmerk 241 marc
Auteur onder red. van Bea Bellers [... et al]
Uitgever
Pagina’s 86
ISBN Nummer